Møte for forskningskoordinatorer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til digitalt møte for forskningskoordinatorer og andre administrativt ansatte som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid.

I møtet vil det være fokus på den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt krav og forventninger til prosjekt støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Målgruppe

Representanter fra

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
 • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
 • Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag og Avdeling for kulturfag
 • Kunsthøgskolen i Oslo 
 • Norges musikkhøgskole 
 • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
 • OsloMet
 • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
 • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
 • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Målgruppen for dette møtet er koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid eller prosjekter som er tildelt midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Agenda

Agenda kommer snart.

Meld gjerne inn saker i forkant av møtet til pku@hkdir.no slik at vi kan sette av tid til disse.

Praktisk informasjon

Møtet er på norsk og arrangeres digitalt.

Møtelenke blir delt med alle påmeldte deltakere.

Det blir ikke gjort opptak. Referat fra møtet deles med institusjonene/deltakerne i etterkant.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 21. sep. 2023 09:00
Til: 21. sep. 2023 10:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Sted: Zoom