Møte for stipendiatkoordinatorer

Velkommen til digitalt møte for koordinatorer og andre administrativt ansatte som ønsker mer innsikt i den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsabeid.

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt på Zoom. Link til Zoom deles med alle påmeldte deltakere i forkant av møtet.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. nov. 2020 10:00
Til: 16. nov. 2020 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no