Møte for stipendiatkoordinatorer

Velkommen til digitalt møte for koordinatorer og andre administrativt ansatte som ønsker mer innsikt i den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsabeid.

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelink deles med alle påmeldte deltakere.

Innhold

Samlingen vil særlig fokusere på de nye stipendiatene, som skal benytte forskerskolens tilbud fra 2021. Vi tar opp spørsmål som: Når må stipendiatene melde seg på forskerskolens seminarer, må alle seminarer gjennomføres i nummerert rekkefølge, og hvor mange Artistic Research Forumet inngår i forskerskolens opplæringstilbud?

I møtet vil også seniorrådgiver Birgitte Grydeland Pollen fra Norges Musikkhøgskole (NMH) dele erfaringer knyttet til NMHs gjennomføring av progresjonssamtale med stipendiatene: Når finner samtalen sted, og hvordan blir samtalen organisert? Hvilke erfaringer har NMH gjort seg med denne typen samtaler når det gjelder fremdrift og oppfølging av stipendiatene?

I tillegg forteller hun om hvordan NMH arbeider for å raskt synliggjøre stipendiatene sine prosjekter på nett for medstipendiater og andre -  hvilke rutiner har NMH for å innhente materiale fra stipendiatene, og hvordan sikrer de god informasjonsflyt, både internt og eksternt?

Møtereferat og Birgitte Grydeland Pollens presentasjon kan lastes ned her.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
14. nov. 2020 12:00
Tid:
Fra: 16. nov. 2020 10:00
Til: 16. nov. 2020 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no