Møte for stipendiatkoordinatorer

Velkommen til digitalt møte for koordinatorer og andre administrativt ansatte som ønsker mer innsikt i den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsabeid.

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelenke blir sendt ut til alle påmeldte deltakere.

Agenda

  • Kommende arrangementer: Artistic Research Forum 15.-17. mars, veilederseminar 13. april, møte for stipendiater 28. april ​
  • Framtidig balanse mellom fysiske og digitale arrangementer i forskerskolen ​
  • Rutiner for informasjonsutveksling fra forskerskolen til institusjonene ​
  • Gjennomstrømning ​
  • Digitale disputaser og arrangementer - erfaringsutveksling fra Kunsthøgskolen i Oslo
  • Informasjon om utlysninger og programmer som kan være aktuelle for kunstinstitusjonene ​å søke på
  • Vertsinstitusjon for Artistic Research Forum høst 2022Presentasjon og oppsummering

Presentasjon og oppsummering

Presentasjon og oppsummering fra møtet kan lastes ned her.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
7. mar. 2021
Tid:
Fra: 8. mar. 2021 10:00
Til: 8. mar. 2021 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no