Møte for stipendiatkoordinatorer

Velkommen til digitalt møte for koordinatorer og andre administrativt ansatte som ønsker mer innsikt i den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsabeid.

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelenke blir sendt ut til alle påmeldte deltakere.

Agenda

Agenda blir publisert innen 15. januar.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
1. feb. 2022
Tid:
Fra: 2. feb. 2022 10:00
Til: 2. feb. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no