Møteplass-Kina

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Forskningsrådet inviterer til et nytt møte under arenaen Møteplass-Kina. 

Møteplass-Kina er initiert av Kunnskapsdepartementet og arrangeres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Forskningsrådet i fellesskap. Det første møtet ble arrangert våren 2021. Formålet med arenaen er kunnskapsutvikling og økt bevisstgjøring gjennom gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling om praktisk-operative muligheter og utfordringer knyttet til kunnskapssamarbeid med Kina.

Tema

Det overordnede temaet for dette møtet er norsk-kinesisk kunnskapssamarbeid i Arktis. Vi vil også denne gangen ta opp sikkerhetspolitiske aspekter og tilgjengelige ressurser til støtte for relevante trussel- og risikovurderinger på institusjonsnivå. På dette møtet vil vi fokusere på verdivurdering, og har invitert med Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

Formålet med møtet er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom institusjonene, vi vil derfor sette av tid til dialog i grupper hvor deltakere kan drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer. 

Deltakerne vil i etterkant av møtet inviteres til å komme med skriftlige innspill både til kunnskapssamarbeidet med Kina i Arktis og arbeidet med nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid. Innspillene kan sendes til intpart@hkdir.no merket INNSPILL Møteplass-Kina. Frist 23. februar.

Hvem kan delta?

Målgruppen er administrativt og vitenskapelig ansatte som jobber med tilrettelegging eller støttesystemer knyttet til internasjonalt forsknings- og/eller utdanningssamarbeid ved norske institusjoner. 

NB! Kunnskapsdepartementet planlegger å arrangere et nytt møte under arenaen Rundebord-Kina i løpet av våren, mer informasjon vil komme. Den primære målgruppen for Rundebord-Kina er strategisk ledelse ved institusjonene.

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk. Det blir ikke gjort opptak.

Program

Bolk 1: Norsk-kinesisk kunnskapssamarbeid i Arktis 
Tidspunkt: 09:30-10:45 
Innledning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
Kunnskapssamarbeid i Arktis v/seniorrådgiver Jorunn Nakken, Kunnskapsdepartementet 
Kina og Arktis v/ Magnus Jorem, spesialutsending for forskning og høyere utdanning, Norges ambassade i Beijing  
Norsk-kinesisk kunnskapssamarbeid på Svalbard v/spesialrådgiver Pål Sørgaard, Forskningsrådet   
Innlegg fra to INTPART-prosjekter 
Bolk 2: Ansvarlig internasjonalt samarbeid og metodikk for verdivurdering Tidspunkt: 10:50-12:00
Innledning om ansvarlig internasjonalt samarbeid fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Forskningsrådet
Veileder for verdivurdering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Dialog i grupper
Oppsummering

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. feb. 2022 09:30
Til: 16. feb. 2022 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
torill.wanvik@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Sted: Zoom