Muligheter for norske aktører i EIT – en innovasjonsordning under Horisont Europa

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til 2 webinarer som tar for seg mulighetene for norske aktører i Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon.

Dette webinaret er særlig relevant for studenter, universiteter, høyskoler, TTOer, næringsklynger og andre aktører i arbeidslivet. 

  • 30. november kl. 13.00-14.15 | EIT - muligheter for innovasjon i norsk høyere utdanning  
  • 1. desember kl. 13.00-14.15 | EIT – muligheter for innovasjonsaktører i forskning og næringsliv 

Om EIT

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) skal bidra til å styrke innovasjonsevnen i Europa ved å støtte gründere, oppfinnere, og studenter i å transformere ideer til løsninger og produkter på markedet. EIT finansierer kunnskaps, - og innovasjonsnettverk, Knowledge and Innovation Communities (KICs) hvor formålet er å samle nøkkelaktører innen forskning, utdanning og næringsliv for å finne innovative løsninger på globale samfunnsutfordringer.  

Muligheter for norske aktører 

Hver KIC tilbyr en rekke aktiviteter og programmer innen innovasjon og entreprenørskap, som for eksempel utdanningskurs til studenter som kombinerer tekniske ferdigheter med entreprenørskap, innovasjonsdrevne forskningsprosjekter, etc. Mange av disse KICene har også finansieringsmuligheter som norske aktører kan søke på.  

KICene skal gjøre studenter til gründere, tilrettelegge for deltagelse i europeiske innovasjonsnettverk, kick-starte bedrifter og akselerere nye løsninger på markedet. 

Agenda for webinarene: 

  • Velkommen 
  • Presentasjon av virkemiddelteamet for EIT 
  • Hva er EIT 
  • Hva er Higher Education Initiative – HEI: Relevans for UH-sektoren 
  • Erfaringer fra partnere og aktører: NTNU deler sine erfaringer  
  • Veien videre: Kommende utlysninger og muligheter, støtte fra virkemiddelteamet 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 30. nov. 2021 13:00
Til: 1. des. 2021 14:15
Spørsmål?
Send en e-post til
ieva.serapinaite@hkdir.no