Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 1

Velkommen til stipendiatseminar 1 på Voksenåsen Kultur- og konferansehotell,  4.-6. november.

Last ned programmet her

Seminaret omhandler teori relatert til kunstnerisk utviklingsarbeid. I seminaret tar vi opp kunstnerisk utviklingsarbeids opprinnelse og historiske utvikling. Ulike modeller for kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt vil bli presentert og drøftet, med særlig vekt på hva som kjennetegner «Den norske modellen». Hva utgjør skillet mellom forskning på, for og gjennom kunst? Hva kjennetegner sammenhengen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis? Hvilke forskningstema og -spørsmål behandles innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og hva kjennetegner kunnskaps-produksjonen? I tillegg belyses sentrale begreper innen kunstnerisk utviklingsarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 4. nov. 2019 10:00
Til: 6. nov. 2019 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no