Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 1

Nye stipendiater i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviteres til digitalt oppstartsseminar.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Oppstartsseminaret er obligatorisk før deltakelse i de øvrige seminarene i forskerskolen.

Veiledere for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid kan også delta.

Arbeids- og undervisningsform

Seminaret består av to komponenter:

  • En nettbasert ressurs i Resesarch Catalogue som baserer seg på selvstudium, og inneholder introduksjonstekster, forhåndsinnspilte videoer, litteraturliste og aktuelle lenker.
  • Et digitalt seminar som består av to hoveddeler: Introduksjon til den nasjonaleforskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid og introduksjon til Research Catalogue. 

Praktisk informasjon

Seminaret er digitalt og tilbys minimum to ganger årlig. 

Neste mulighet til å delta på seminaret er 26. januar 2022.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
3. nov. 2021
Tid:
Fra: 3. nov. 2021 10:00
Til: 3. nov. 2021 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no