Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid Seminar 2

Seminaret omhandler deling og dokumentasjon i kunstneriskutviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike tidsbaserte og varige delingsformater for presentasjon og dokumentasjon og deres innvirkning på arbeidsmetoder, kunstneriske resultater og refleksjoner.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Seminar 1 må være fullført for å delta på seminaret. Anbefalt tidspunkt er 2. semester.

Læringsutbytte

  • kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. 

Praktisk informasjon

Seminaret vil være fysisk, sted er enda ikke avgjort.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Les mer om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid her.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
3. jan. 2022
Tid:
Fra: 2. feb. 2022 10:00
Til: 4. feb. 2022 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no