Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 4

Seminaret omhandler relasjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter arbeides det med kartlegging av relasjoner og hvordan disse påvirkes av og påvirker kunstneriske prosesser og resultater i prosjektenes ulike faser. Det utveksles erfaringer med å lede og gjennomføre komplekse kunstneriske prosjekter.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 3. semester. 

Praktisk informasjon

Seminaret er planlagt som et hybrid arrangement. Vi ønsker at alle som har mulighet til det deltar fysisk på seminaret i Bergen, dersom det er mulig i forhold til koronasituasjonen. Deltakere som ikke kan reise til Norge/Bergen grunnet pandemien vil få et digitalt alternativ.

Seminaret arrangeres en gang i året, neste mulighet til å delta vil være 7.-9. september 2022.

Mer informasjon om seminaret

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 8. sep. 2021 10:00
Til: 10. sep. 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no