Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 4

Seminaret omhandler relasjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter arbeides det med kartlegging av relasjoner og hvordan disse påvirkes av og påvirker kunstneriske prosesser og resultater i prosjektenes ulike faser. Det utveksles erfaringer med å lede og gjennomføre komplekse kunstneriske prosjekter.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 3. semester. 

Praktisk informasjon

Seminaret var planlagt som et hybrid arrangement, men grunnet smittesituasjonen i Bergen vil seminaret bli heldigitalt.

Seminaret arrangeres en gang i året, neste mulighet til å delta vil være 7.-9. september 2022.

Mer informasjon om seminaret

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
15. aug. 2021
Tid:
Fra: 8. sep. 2021 10:00
Til: 10. sep. 2021 16:00
Sted:
Online
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no