Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 5

Seminaret omhandler sluttfasen av det kunstneriske utviklingsarbeidet, og identifisering og deling av faglige bidrag. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike former for bidrag, samt ulike formater for sluttpresentasjon, dokumentasjon og arkivering av kunstneriske resultater og refleksjon.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Oppstartsseminaret er obligatorisk før deltakelse i seminaret. Det anbefales å ha gjennomført seminar 2-4 før man deltar på seminar 5. 

Praktisk informasjon

Fysisk seminar over tre dager.

Seminaret arrangeres en gang i året, neste mulighet til å delta vil være i 2024.

Læringsutbytte

  • kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på fagområdet
  • kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Sesjoner med gruppearbeid ledet av stipendiatene selv. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
18. des. 2022
Tid:
Fra: 18. jan. 2023
Til: 20. jan. 2023
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no