Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 5

Seminaret omhandler sluttfasen av det kunstneriske utviklingsarbeidet, og identifisering og deling av faglige bidrag. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike former for bidrag, samt ulike formater for sluttpresentasjon, dokumentasjon og arkivering av kunstneriske resultater og refleksjon.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 4. semester. Seminar 1-3 må være gjennomført for å delta på seminar 5. 

Praktisk informasjon

Seminaret er planlagt som et fysisk arrangement i Oslo.  

Seminaret arrangeres en gang i året, neste mulighet til å delta vil være 18.-20. januar 2023.

Læringsutbytte

  • kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på fagområdet
  • kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Sesjoner med gruppearbeid ledet av stipendiatene selv. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
18. des. 2021
Tid:
Fra: 12. jan. 2022 11:00
Til: 14. jan. 2022 16:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no