Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 6

Seminar 6 tilbys som en reaksjon på at undervisningstilbudet i regi av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid har vært digitalisert det siste året. Seminaret retter seg mot stipendiater som ønsker å diskutere og reflektere rundt eget og andres stipendiatprosjekt i rolige omgivelser.

Hvem kan delta?

Alle stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid er velkommen til å delta på seminaret. Det stilles ikke krav til å ha gjennomført andre seminarer.

Seminaret er ikke en del av det obligatoriske undervisningstilbudet i regi av forskerskolen.

Arbeids- og undervisningsform

Fysisk seminar med presentasjoner, og diskusjoner både i plenum og grupper. 

Det vil ikke bli stilt krav om forberedelser til seminaret.

Reise og opphold

Seminaret arrangeres på Vanahalsen Hotell på Myrdal. Mer informasjon om hotellet: https://www.vatnahalsen.no/nb/vatnahalsen

Prisen er 1890 kr per natt inkludert frokost, middag og lunsj.

Hver enkelt seminardeltaker må dekke kostnadene til reise og opphold. Diku bestiller hotell til alle påmeldte deltakere.

Hotellet er kun tilgjengelig med tog. Rutetider og billetter: https://www.vy.no/

Praktisk informasjon

De gjeldende smittevernrådene vil bli etterfulgt. Hvorvidt det vil være mulig å gjennomføre seminaret avhenger av nasjonale og lokale tiltak og anbefalinger knyttet til koronasituasjonen. 

Vi anbefaler å bestille refunderbare billetter eller vente med å bestille reisen.

Mer informasjon om seminaret her

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 21. sep. 2021 18:00
Til: 23. sep. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no