Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: Seminar 6

Seminar 6 retter seg mot stipendiater som ønsker å diskutere og reflektere rundt eget og andres stipendiatprosjekt i rolige omgivelser.

Hvem kan delta?

Alle stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid er velkommen til å delta på seminaret. Det stilles ikke krav til å ha gjennomført andre seminarer.

Seminaret tilbys som en reaksjon på at undervisningstilbudet i regi av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid siden våren 2020 har vært digitalisert.

Seminaret er ikke en del av det obligatoriske undervisningstilbudet i regi av forskerskolen.

Arbeids- og undervisningsform

Fysisk seminar med presentasjoner, og diskusjoner både i plenum og grupper. 

Det vil ikke bli stilt krav om forberedelser til seminaret.

Reise og opphold

Seminaret arrangeres på Vanahalsen Hotell på Myrdal. Mer informasjon om hotellet: https://www.vatnahalsen.no/nb/vatnahalsen

HK-dir bestiller hotell til alle påmeldte deltakere.

Hotellet er kun tilgjengelig med tog. Rutetider og billetter: https://www.vy.no/

Hver enkelt seminardeltaker må selv bestille og dekke reisekostnadene.

Covid-19

De gjeldende smittevernrådene vil bli etterfulgt. 

Vi oppfordrer alle deltakere, uavhengig av vaksinasjonsstatus, til å ta koronatest innen 48 timer før seminaret. 

Mer informasjon om seminaret her (program, bidragsytere, praktisk informasjon etc.) 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
1. aug. 2021
Tid:
Fra: 21. sep. 2021 18:00
Til: 23. sep. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no