Nasjonal konferanse om sakkyndig vurdering og fagfellearbeid i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til konferanse om sakkyndig vurdering og fagfellearbeid i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Hvem kan delta?

Hovedmålgruppen er faglige ansatte som er aktive i sakkyndige vurderinger og fagfellearbeid i kunstnerisk utviklingsarbeid. Administrativt ansatte og andre som jobber med fagfellearbeid kan også delta.

Om konferansen

Konferansen arrangeres av Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen  med støtte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Program

TidProgramPresentasjon
09:30Kaffe 
10:00Kunstnerisk innslag -  Sergej Chirkov, stipendiat ved Griegakademiet (UiB) 
10:05Velkommen -  Frode Thorsen, Dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB) og Inger Stray Lien, styreleder i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 
10:15

Kvalitetskriterier for vurdering av prosjekter - Inger Stray Lien og Geir Strøm, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Last ned
10:45Bedre søknadsbehandling - Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam Last ned
11:30Diskusjon 
12:00Lunsj 
13:00Habilitet - Bjørn Henning Østenstad, Professor ved Det juridiske fakultet (UiB)Last ned
13:30Fagfellevurdering av kunstneriske publikasjoner- Serge von Arx, medlem av redaksjonskomité for VIS - Nordic journal for artistic researchLast ned
14:00Pause 
14:30Fra ph.d. til professor: Vurdering av opprykkssøknader:

 

 

Last ned

Utfordringer fra søkerperspektiv - Signe Bakke, Professor ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB)
Utfordringer fra leder- og komitéperspektiv - Kjetil Solvik, Spesialrådgiver ved Norges musikkhøgskole
15:15Panelsamtale - Signe Bakke, Kjetil Solvik og Serge von Arx. Moderator: Linda Lien 
16:00Slutt 

Strømming

Opptak av konferansen er tilgjengelig på UiBs YouTube-kanal.

 

 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
6. apr. 2022
Tid:
Fra: 20. apr. 2022 10:00
Til: 20. apr. 2022 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no