Nasjonalt seminar om vurderingskriterier for ph.d.-grader i kunstnerisk utviklingsarbeid

Program for kunstnerisk utviklingsabeid inviterer i samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen til nasjonalt seminar om vurderingskriterier for ph.d.-grader i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bakgrunn

Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen har startet en prosess med programevaluering og påfølgende revisjon av forskriften for ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid. Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid har nylig gjennomført en treårsevaluering, som det er nyttig å se i sammenheng med institusjonenes erfaringer med vurderingskriterier og eventuelle revisjoner. Det er ønskelig med en dialog mellom institusjonene om utforming av forskrifter og programbeskrivelser, og særlig om kriteriene som kunstneriske ph.d.-resultater vurderes etter.

Hvem kan delta?

Målgruppen for dette seminaret er faglige ledere og representanter fra ph.d.-programmene i kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge: UiB, NMH, KHiO, NTNU, UiA/UiS, HiNN.

Representanter for det planlagte programmet ved HiNN/UiT/HiØ kan også delta.

Ta kontakt med pku@hkdir.no dersom du er interessert i å delta.

Program

TidProgram
09:30-10:00Kaffe og ankomst
10:00-10:10Frode Thorsen og Geir Strøm: Velkommen og introduksjon
10:10-10:30Jostein Gundersen deler KMDs erfaringer med krav og kriterier i forskrift, programbeskrivelse og retningslinjer knyttet til bedømmelsesprosessen og refleksjoner omkring mulige justeringer av krav og kriterier i en kommende revisjon.
10:30-10:45Ellen Røed fra Stockholms Konstnärliga Högskola deler erfaringer og refleksjoner rundt vurdering og vurderingskriter av ph.d.-prosjekter
10:45-12:00Innlegg fra ph.d.-programmene (Stipendiatprogramet/PKU, NMH, KHiO, NTNU, UiA/UiS, HiNN, UiT/HiØf/HiNN).
12:00-13:00Lunsj
13:00-15:00Diskusjon
15:00-15:30Oppsummering og konklusjoner

Pauser etter behov.

Forberedelser

Vi ber om at hver institusjon forbereder et innlegg på maks. 10 minutter om  erfaringene med ph.d.-reglementet, med særlig vekt på vurderingsprosessene og vurderingskriteriene. 

Forskrifter

Praktisk informasjon

Deltakelse på seminaret er gratis. Det blir servert kaffe og lunsj. Deltakerne må selv organisere sin egen reise.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 5. jun. 2023 10:00
Til: 5. jun. 2023 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no