Nettverkssamling for Sentre for framifrå utdanning

Samlinga er retta mot senterleiing, koordinatorar og anna personell med relevant rolle i utviklinga og drift av eit senter for framifrå utdanning.

Haustens nettverkssamling for Sentre for framifrå utdanning gjennomførast i Oslo over to dagar i november.

 • Onsdag 10. november, klokka 10.00 - 16.00, Oslo Militære Samfund, Myntgata 3 
 • Middag onsdag kveld, klokka 18.30 på Sentralen, Øvre Slottsgate 3
 • Torsdag 11. november, klokka 09:00 - 14:00, Sentralen, Øvre Slottsgate 3  

Språk: Engelsk og norsk.

Samlinga har to delar: ei 10 årsmarkering av ordninga Sentre for framifrå utdanning og ei nettverkssamling med innlegg og workshops.

Vi ønsker senterleiing, koordinatorar, studentar, stipendiatar og anna personell som er involvert i arbeidet med Sentre for framifrå utdanning velkommen!

Onsdag 10. november, Oslo Militære Samfund

9.00 - 9.50Registrering og kaffe
9.50 - 11.15Tiårsmarkering Sentre for framifrå utdanning. Les meir i programmet for Kvalitetstid: Ti år med Sentre for framifrå utdanning - kva no?
11.30 - 12.30Lunsj
 Nettverkssamling
12.30Velkommen og presentasjonsrunde
13.00 - 15.00

Parallelle workshops

 • Læring gjennom praksis og arbeidsrelevans
 • Studentpartnarskap
 • Korleis organisere eit senter for framifrå utdanning
15.00 - 16.00

Speed dating - tverrgåande problemstillingar:

 • Midtvegsevaluering
 • Vidareføringsstrategiar
 • Felles prosjekt på tvers av sentra for framifrå utdanning
 • Koordinatorar og administrative utfordringar
18:30Festmiddag, Sentralen Øvre Slottsgate 3 

 

Torsdag 11. november, Sentralen

9.00Velkommen
9.10 - 9.40Key note: Rachelle Esterhazy - Student feedback and students as partners
9.40 - 10.10Kommentarar og diskusjon
10.10 - 10.20Pause
10.20 - 12.15

Parallelle workshops: 

 • Theory of change among centres for excellence in education. How to change when contexts change.
 • Fagområde- og disiplinbasert utdanningsforsking
 • Overføring/transfer: Frå kunnskap til praksis
12.15 - 13.15Lunsj
13.15 - 14.00Glorious failures, med Martic og andre

 

Information in English

This autumns's network meeting for the Centres for Excellence in Education will be held in Oslo over two days in November: 

 • Wednesday 10 November, at 10:00 - 16:00, Oslo Militære samfund, Myntgata 3
 • Dinner Wednesday evening, from 18.30, at Sentralen, Øvre Slottsgate 3
 • Thursday 11 November, at 09:00 - 14:00, Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Language: English and Norwegian.

The meeting will consist of a celebration of the 10 year anniversary for the scheme and the network meeting with workshops, key note and discussions.

We welcome centre management, coordinators, students, fellows and others involved in the work with Centres for Excellence in Education.

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 10. nov. 2021 09:50
Til: 11. nov. 2021 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
sfu@hkdir.no