Nettverkssamling for Sentre for fremragende utdanning

Samlingen er rettet mot senterledelse, koordinatorer og andre som har en relevant rolle i utvikling og drift av et Senter for fremragende utdanning (SFU).

Program:

Bolk 1 (10.00-10.45): 

  • Velkommen
  • Orientering om pågående prosesser (midtveisevaluering og utarbeidelse av exit-strategi m.m.)
  • Introduksjon av fire nye sentre: CELL, iEARTH, SHE og COAST 
  • Spørsmål og oppsummering

Pause (10.45-11.00)

Bolk 2 (11.00-12.00): 

  • Digitalisering og utdanningskvalitet
  • Gruppediskusjoner
  • Oppsummering i plenum
  • Avrunding

Mer om SFU-ordningen på diku.no/sfu

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. jun. 2020 10:00
Til: 16. jun. 2020 12:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
sfu@diku.no
Praktisk informasjon:

Nettverkssamlingen gjennomføres på Zoom. Møtelenke sendes direkte til deltakere før samlingen.