Nettverkssamling for Sentre for fremragende utdanning

Samlingen er rettet mot senterledelse, koordinatorer og andre som har en relevant rolle i utvikling og drift av et senter for fremragende utdanning.

Vårens nettverkssamling for Sentre for fremragende utdanning vil bli arrangert digitalt over to dager i april. ​

  • ​Dag 1: onsdag 14. april, kl. 12.00 - 16:00​
  • Dag 2: torsdag 15. april, kl. 09:00 - 12:00​

​Språk: Engelsk. ​
Plattform: Gatherly​

Samlingen vil ha to hovedtema: Spredning, som er en videreføring fra samtaler startet under nettverkssamlingen høsten 2020, samt endringsteori.

Vi ønsker senterledelse, koordinatorer, studenter, stipendiater og andre som er involvert i arbeidet med sentre for fremragende utdanning velkommen. For å kunne inkludere flere studenter og stipendiater, vil vi tilrettelegge for en møteplass etter ordinær arbeidstid den 14. april.​

Som en forberedelse til samlingen anbefaler vi alle å se opptaket av Kvalitetstid: Spredning – informasjon, inspirasjon eller endring? arrangert 15. februar.

Information in English

This spring's network meeting for Centres for Excellence in Education will be held digitally over two days in April:

  • Day 1: Wednesday 14 April, at 12:00 - 16:00
  • Day 2: Thursday 15 April, at 09:00 - 12:00

Language: English
Platform: Gatherly

The network meeting will focus on two main themes: Dissemination, which is a continuation of the conversations started at the network meeting in autumn 2020, and theory of change. 

We welcome centre management, coordinators, students, fellows and others involved in the work with Centres for Excellence in Education. In order to include more students and PhD students, we will organise an afternoon gathering on 14 April.

As a preparation for the network meeting, we recommend you watch the recording of Kvalitetstid: Spredning – informasjon, inspirasjon eller endring? held February 15th (available in Norwegian only).

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 14. apr. 2021 12:00
Til: 15. apr. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
sfu@diku.no
Praktisk informasjon:

Samlingen vil foregå på Gatherly. Møtelenke og innloggingsinformasjon blir sendt til alle påmeldte deltakere i forkant av samlingen.

Her er noen relevante lenker som kan være nyttig å se om man ikke har brukt Gatherly før:  
Tutorial
Ofte stilte spørsmål
Brukerveiledning med bilder