Nordplus søkerseminar 2021

Diku inviterer til digitalt søkerseminar for Nordplus-programmet i forkant av søknadsrunden 2021. Norske skoler, institusjoner og andre aktører som planlegger prosjektsøknad er velkommen til å melde seg på. 

Nordplus er Nordisk Ministerråds utdanningsprogram og nå er utlysningen for 2021 ute. Søknadsfristen er 1. februar og som norsk administrator av Nordplus, inviterer Diku alle interessenter til søkerseminar for informasjon og veiledning i forkant av fristen. 

Søkerseminaret arrangeres tirsdag 12. januar kl. 10.00 - 12.00

Seminaret retter seg mot norske prosjektledere og prosjektdeltakere og vil avholdes på norsk.  

Diku vil presentere utlysningen og belyse aktuelle temaer vedrørende de fem underprogrammene Voksen, Junior (skole), Høyere utdanning, Horisontal og Språk. Vi gir veiledning i forbindelse med søknadsutfylling og svarer på innsendte spørsmål.  

Informasjon:

For søkere som ikke kjenner Nordplus anbefaler vi at man før søkerseminaret har orientert seg om programmet. Det kan også være en fordel å ha påbegynt en søknad.

Nordplus har en egen nettside hvor alle underprogrammene er presentert og hvor man finner lenke til søknadsskjema.

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 12. jan. 2021 10:00
Til: 12. jan. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
nordplus@diku.no
Praktisk informasjon:

Digitalt søkerseminar på Zoom