Oppstarts- og erfaringsseminar for NOTED og Økt studentmobilitet

Velkomen til oppstarts- og erfaringsseminar for nye og igangverande prosjekt i programma Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education (NOTED) og Økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger.

Føremål med seminaret er å skapa ein arena kor prosjektdeltakarane kan verte betre kjende med kverandre, dela erfaringar og få relevant informasjon fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. Det vil koma innlegg frå erfarne prosjekt. Deretter fylgjer gruppearbeid og diskusjonar.

Praktisk informasjon

Bindande påmelding. Deltakaravgift kr. 0,- 
Maks to deltakarar pr. prosjekt. Prosjekt som ønskjer fleire deltakare enn to, bes ta kontakt med HK-dir. Arrangementet krev fysisk deltaking, det vil ikkje verte mogeleg å delta digitalt.

Program

TidTemaFormat
09:00-09:30Registrering og kaffi 
09:30-09:50Velkomen / Bakgrunn for mobilitet i utdanningInformasjon frå HK-dir
09:50-10:50Institusjonenes gjennomføring av mobilitetsprosjektFagspesifikk gruppediskusjon
10:50-11:00Kort pause 
11:00-11:30Varige endringar hos institusjoner som gjennomfører mobilitetsprosjektPresentasjon frå prosjekt
11:30-12:30Lunsj 
12:30-13:00Varige endringar hos institusjoner som gjennomfører mobilitetsprosjektPresentasjon fra prosjekt
13:00-13:30Erfarte utfordringar og suksesskriteriumPanelsamtale mellom erfarne prosjekter
13:30-13:45Pause 
13:45-14:45Spredning og formidling av innsikt og fagleg innhald i praksis eller produktWorkshop
14:45-15:00Slutt, og vel heim 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 27. sep. 2022 09:00
Til: 27. sep. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
aase.bergmann@hkdir.no