Oppstartsseminar UTFORSK 2020

Velkommen til oppstartseminar for nye UTFORSK-prosjekt. 

Målet med seminaret er å skape ein arena der prosjektdeltakar kan bli betre kjent med kvarandre og bygge nettverk, og bli kjent med og få informasjon frå Direktoratet før høgare utdanning og kompetanse.

Deltakarane vil også få møte representantar for uteapparatet i fleire av Panorama-landa, og det vert lagt til rette for diskusjonar om moglegheiter og utfordringar i samarbeid med dei ulike landa.

Agenda

09:00Kaffe, te og prat med kolleger
09:30Velkommen ved Jon Gunnar Simonsen (Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse)
09:40

Panorama-strategien ved Svein Hullstein (Kunnskapsdepartementet)

10:00UTFORSK 2020 prosjektene - et overblikk ved Unni Birkeland (Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse)
10:15

Forventede resultater av UTFORSK ved Synne Lysberg (Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse)
- På vei ut av pandemien
- Studentmobilitet
- Agenda2030
- Synergier med Erasmus+

10:35Pause
10:50Spredning av prosjektresultater ved Julie Park (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)
- Diskusjon i grupper 
11:30Lunsj
12:30

Presentasjon av utsendinger til og ansatte fra ambassader i Panorama-landene
- Brasil: Marianne Jensen
- India: Maan Singh Sidhu
- Japan: Marianne Støren Berg 
- Russland: Toril Ivarsøy 
- USA og Canada: Urd Berge Milbury
- Sør-Afrika: Hildegunn Tobiassen
- Kina: Magnus Jorem 

13:30Postersesjon / pause 
14:00

Muligheter og utfordringer i samarbeidet med Panorama-landene
- Diskusjon i grupper 

15:00Oppsummering
15:30 Takk for i dag og vel hjem!
Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 29. okt. 2021 09:00
Til: 29. okt. 2021 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
utforsk@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Bindande påmelding. Maks to deltakarar per prosjekt. Mogleg for fleire å følgje strømming. 

Gratis å delta.

Arrangementet følger gjeldende smittevernsregler. Les meir om smittevern hos Thon Hotel Arena.