Overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universiteter eller høyskoler

Studenter som ønsker alternative veier gjennom utdanningssystemet, bør ha mest mulig forutsigbare og hensiktsmessige overganger.

Det bør derfor etableres gode rutiner for overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskoleutdanninger.

Last ned programmet her

Diku arrangerer i samarbeid med NOKUT et webinar med veiledning i søknadsplattformen Espresso og i regelverket knyttet til overgangsordninger.

Diku lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. 
I webinaret får du tips og råd om hvordan man bruker søknadsplattformen Espresso til å søke. 

NOKUT har fått i oppdrag å tilrettelegge for veiledning av fagskoler, høyskoler og universiteter som ønsker å etablere overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyskoler og universiteter. NOKUT vil i webinaret tilpasse veiledning i regelverket etter behov, vennligst registrer dine veiledningsønsker ved påmelding. 

Webinaret blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.   

Dette er valgene du har som deltaker:
- Du kan skru av lyd og video
- Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym
- Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post 
- Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger

Hva skjer med opptaket?
- Video og lyd blir en del av opptaket
- Chat blir ikke en del av opptaket
- Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret
- Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no og slettes etter 12. måneder
- Dikus kommunikajsonsansvarlig har tilgang til opptaket

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 8. apr. 2021 09:00
Til: 8. apr. 2021 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
margareth.haukas@diku.no
Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon:

Gjør deg klar

Webinaret gjennomføres i Zoom. Last gjerne ned Zoom-klienten på forhånd.

Du kan også delta via nettleser. I så fall anbefaler vi Chrome.

Slik kobler du til

Når du trykker på tilkoblingslenken vil du få spørsmål om å åpne Zoom-programmet, hvis du har det installert. 

Hvis Zoom ikke er installert, kan du trykke på knappen "Having issues with your Zoom Client? Join from Your Browser". Da kan du delta gjennom nettleseren din.