Panorama webinar: Korleis lukkast med studentmobilitet til Sør-Korea – status og erfaringsdeling

Er du interessert i å samarbeide med Sør-Korea om utveksling av studentar? Har du eit fagleg samarbeid med landet eller er ansvarleg for eit studieprogram der utveksling til Sør-Korea kan vere aktuelt? Då kan dette webinaret vere noko for deg.  

Sør-Korea er inkludert i Panorama-strategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. I tillegg er det eit mål å auke studentmobiliteten til ikkje-engelskspråklege land.  

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som enten har pågåande samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Sør-Korea. Kunnskap om utdanningssektoren og erfaringar frå norske institusjonar som allereie har samarbeidsavtalar i Sør-Korea vil bli delt under webinaret. Videre vert det lagt til rette for diskusjon mellom deltakarane og panelet. 

Program

09:00-09.15: Presentasjon frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse v/seksjonsleiar Jon Gunnar Simonsen  

  • Strategiske føringar, ulike verkemiddel og status for samarbeid og studentmobilitet til Sør-Korea 

09.15-09.20: Presentasjon frå Forskningsrådet v/spesialrådgjevar Aleksandra W. Haugstad 

  • Frå forskingsnettverk til studentmobilitet 

09.20-09.25: Presentasjon fra Innovasjon Norge Sør-Korea v/avdelingsleiar Svein Grandum   

  • Praksismobilitet – moglegheiter i Sør-Korea  

09:25- 09:35: Presentasjon om erfaringar frå Sør-Korea v/ Mira Dahl Aspeli (tidlegare student og utvekslingsstudent i Sør-Korea) 

09:35-10:00 under Erfaringer frå ulike utdanningsinstitusjoner

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  – Julia Zazhigina, rådgjevar ved Internasjonal seksjon  
  • Universitetet i Oslo - Marthe Osmundsen, seniorkonsulent ved Seksjon for studiekvalitet 
  • Høgkolen i Innlandet – internasjonal koordinator Kine Merethe Skjærvik 

10.00-10.15: Påfølgande erfaringsdeling med alle deltakarar  

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
20. des. 2021 09:00
Tid:
Fra: 20. des. 2021 09:00
Til: 20. des. 2021 10:15
Spørsmål?
Send en e-post til
unni.sagberg@hkdir.no