Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer

Diku inviterer til oppstarts- og erfaringsseminar 20. - 22. april for prosjekter som har fått tildeling i et av Dikus kvalitetsprogrammer.

Tidsrom: 20. - 22. april, fra klokken 9.00 - 12:00 hver dag.

Vi legger opp til en kort samling for prosjekter tildelt innen det enkelte tiltak, samt en rekke kortere sesjoner med temaer som er relevante på tvers av program, som spredning, økonomihåndtering og studentinvolvering.

Seminarene er for prosjekter fra følgende tiltak: 

  • Program for studentaktiv læring
  • Program for fleksible utdanningstilbud
  • Digital sikkerhet i helse- og sosialfag
  • Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfag
  • Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene
  • Tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning
  • Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger

Arrangementet vil bli en anledning til å ha dialog med Diku og de andre prosjektene, og lære av gode kollegaer fra andre fagområder og institusjoner.

Programmet er under arbeid, og vi tar forbehold om endringer.

KlokkeslettTirsdag 20. april
09:00 - 09:45

Hva forventes av prosjekter i Dikus kvalitetsprogrammer?

Velkommen, seksjonsleder Else Kathrine Nesmoen, Diku

Hva forventes av prosjekter i Dikus kvalitetsprogrammer? Innledning ved Diku

Hvordan kan vi spille hverandre gode? Morten Brekke, viserektor for utdanning Universitetet i Agder og Terje Kvinlaug, student, Universitetet i Bergen

10:00 - 12:00

Oppstartsmøter

Individuelle programmer

 

KlokkeslettOnsdag 21. april
09:00 - 09:45

Økonomi i Diku-prosjekter

Ove Landro, rådgiver, Diku og Dusica Bilbija, rådgiver, Diku

10:00 - 10:45

Hvordan få til gode og effektive samarbeidsflater?

Samarbeid og næringslivssrelevans- erfaring fra utdanninger innen fiskeri- og havbruksvitenskap. Bjørn-Petter Finstad og Petter Holm, UiT Norges arktiske universitet

Kommunikasjon, samarbeid og samskaping i store nettverk, Anette Momrak, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge

11:00 - 12:00

Hvordan involvere studenter på en god måte?

Studentaktiv forskning og overførbare ferdigheter i redesign av biologiutdanningen – når studenter er med å utvikle. Kristin Holtermann, seniorkonsulent, Universitetet i Bergen

Utarbeidelse av masterprosjekt i samarbeid mellom studentgrupper, praksislærer og forskergrupper. Ann Sylvi Larsen, dosent, NTNU

Studenters utvikling av samfunnsnyttig og grensesprengende teknologi for medier og kommunikasjon i samarbeid med bedrifter og institusjoner innen mediesektoren. Lars Nyre, professor og Frida Sulen, student, Universitetet i Bergen

 

KlokkeslettTorsdag 22. april
09:00 - 09:45

Digital kompetanse og livslang læring

Prosjekt knyttet til digitalisering og bærekraftige innkjøp. Tove Kristiansen, avdelingsleder, avdeling for fleksibel og livslang læring, Høgskolen Kristiania

Livslang læring gjennom fleksibilitet og kvalitet. Kari Røykenes, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole

10:00 - 10:45

Hvordan drive godt spredningsarbeid?

Mini-workshop om spredning ved Margrete Søvik, seniorrådgiver, Diku og Anne Kloster Holst, seniorrådgiver, Diku

11:00 - 12:00

Hvordan får vi til systematisk kvalitetsutvikling? Refleksjoner rundt resultater og effekt.

Innledning fra Diku om rapportering, resultater og effekt. Linda Rutledal, seniorrådgiver, Diku

Hva er viktigst for å få til systematisk kvalitetsarbeid? Kommentarer fra Torunn Aanesland Strømme, Universitetet i Oslo, Kerim Hestes Nisancioglu, Universitetet i Bergen, Marit Skimmeli, NTNU og [bekreftes], NHH

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 20. apr. 2021 09:00
Til: 22. apr. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
Linda.Rutledal@diku.no