Research Catalogue Workshop

Velkommen til Research Catalogue workshop. 

Research Catalogue (RC) er en internasjonal database for kunstnerisk utviklingsarbeid. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er portalpartner i RC. Hensikten med portalen er å synliggjøre prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som er finansiert av PKU. Stipendiater og prosjekter med støtte fra PKU plikter å offentliggjøre og arkivere resultatene av sine prosjekter i PKUs portal i RC. Portalen er derfor arkivet for programmets faglige virksomhet. Innholdet er ikke fagfellevurdert.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 15. okt. 2020 09:00
Til: 15. okt. 2020 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no