Research Catalogue Workshop

Velkommen til digital Research Catalogue workshop den 15. oktober. 

Research Catalogue

Research Catalogue (RC) er en internasjonal database for kunstnerisk utviklingsarbeid. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er portalpartner i RC. Hensikten med portalen er å synliggjøre prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som er finansiert av PKU. Stipendiater og prosjekter med støtte fra PKU plikter å offentliggjøre og arkivere resultatene av sine prosjekter i PKUs portal i RC. Portalen er derfor arkivet for programmets faglige virksomhet. Innholdet er ikke fagfellevurdert.

Praktisk informasjon

Workshopen vil være på engelsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelink deles med alle påmeldte deltakere i forkant av workshopen. Maksimalt 30 deltakere. Dersom det blir fulltbooket vil det settes opp ny workshop på et senere tidspunkt.

Program

Program og mer informasjon om workshopen

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 15. okt. 2020 09:00
Til: 15. okt. 2020 13:30
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no