Research Catalogue Workshop

Velkommen til digital Research Catalogue workshop den 15. oktober. 

Research Catalogue

Research Catalogue (RC) er en internasjonal database for kunstnerisk utviklingsarbeid. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er portalpartner i RC. Hensikten med portalen er å synliggjøre prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid som er finansiert av PKU. Stipendiater og prosjekter med støtte fra PKU plikter å offentliggjøre og arkivere resultatene av sine prosjekter i PKUs portal i RC. Portalen er derfor arkivet for programmets faglige virksomhet. Innholdet er ikke fagfellevurdert.

Hvem kan delta?

Stipendiater, veiledere, koordinatorer og andre interesserte med tilknytning til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid eller Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Praktisk informasjon

Workshopen vil være på engelsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelink er delt med alle påmeldte deltakere. Det er fortsatt noen ledige plasser på workshopen. Kontakt pku@diku.no dersom du ønsker å delta.

Program

Program og mer informasjon om workshopen

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 15. okt. 2020 09:00
Til: 15. okt. 2020 13:30
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no