Seminar 1 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler teori relatert til kunstnerisk utviklingsarbeid. I seminaret tar vi opp kunstnerisk utviklingsarbeids opprinnelse og historiske utvikling. Ulike modeller for kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt vil bli presentert og drøftet, med særlig vekt på hva som kjennetegner «Den norske modellen». Hva utgjør skillet mellom forskning på, for og gjennom kunst? Hva kjennetegner sammenhengen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis? Hvilke forskningstema og  -spørsmål behandles innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og hva kjennetegner kunnskaps-produksjonen? I tillegg belyses sentrale begreper innen kunstnerisk utviklingsarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 1. semester.

Læringsutbytte

  • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid.  
  • kan gjøre rede for teori- og metodemangfold i kunstnerisk utviklingsarbeid, og reflektere over  og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Oppgaver og supplerende litteraturliste sendes ut av kursholder minimum to måneder før seminaret. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.

Påmeldingsfrist:
18. des. 2020 12:00
Tid:
Fra: 18. jan. 2021 10:00
Til: 20. jan. 2021 16:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no