Seminar 2 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler deling og dokumentasjon i kunstneriskutviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike tidsbaserte og varige delingsformater for presentasjon og dokumentasjon og deres innvirkning på arbeidsmetoder, kunstneriske resultater og refleksjoner.

Last ned programmet her

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 2. semester.

Læringsutbytte

  • kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 5. feb. 2020 10:00
Til: 7. feb. 2020 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no