Seminar 2 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler deling og dokumentasjon i kunstneriskutviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike tidsbaserte og varige delingsformater for presentasjon og dokumentasjon og deres innvirkning på arbeidsmetoder, kunstneriske resultater og refleksjoner.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 2. semester.

Læringsutbytte

  • kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.

Påmeldingsfrist:
16. jan. 2021
Tid:
Fra: 3. feb. 2021 10:00
Til: 5. feb. 2021 16:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no