Seminar 3 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis. Det gis innføringer i grunnleggende forskningsetikk og kunstetikk, samt metoder for kartlegging av etisk dimensjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike etiske utfordringer og potensialer. 

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 2. semester.

Læringsutbytte

  • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan diskutere etiske prinsipper og forhold i kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan identifisere etiske problemstillinger og utøve kunstnerisk utviklingsarbeid med integritet

Arbeids- og undervisningsform

På grunn av koronavirusutbruddet vil ikke seminaret bli gjennomført i tradisjonell form. Vi jobber med å få på plass elektroniske løsninger som gjør at seminaret kan gjennomføres uten fysisk tilstedeværelse. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter. 

Pensumlitteratur (vil bli supplert med flere tekster)

  • Cobussen, M. and N. Nielsen (2012). Music and ethics. 1st ed. Farnham, Surrey, England: Ashgate. ‘Introduction’, Ch 2 ‘Discourse’, and Ch6 ‘Engagement’.
  • Crispin, D. 2016. ‘Whereof We Cannot Be Silent, Thereof Must We Speak’; Susan Sontag’s ‘Silences’, in IIIIXIII fourbythreemagazine, Issue 6, ‘Silence’, Jakobson Christine and Hay, Bernard (eds.), URL: http://www.fourbythreemagazine.com/issue/susan-sontags-silences 
  • Crispin, D. (2017). Is Artistic Research in Music a Feminist Failure? In: The Futures of Artistic Research, Writings from the Academy of Fine Arts, Uniarts, Helsinki, page 131-141 URL:  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/246117/Futures_of_artistic_research_kirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  • Kaila, J., A. Seppä & H. Slager: "Is Artistic Research in Music a Feminist Failure?" in The Futures of Artistic Research. Writings from the Academy of Fine Arts, Uniarts, Helsinki, 2017.
  • Nielsen, N. 2017. ‘Musical Philosophy for an Unravelling World’ First published by The Philosophers’ Magazine, Issue 76, 1st Quarter 2017. ISSN: 2048-4674 https://shop.exacteditions.com/the-philosophers-magazine  
  • Nielsen, Nanette and Ariana Phillips-Hutton. Forthcoming. ‘Musical Ethics’. In the Oxford Handbook of Western Music and Philosophy edited by Jerrold Levinson, Tomas McAuley, and Nanette Nielsen. Oxford: Oxford University Press.
Påmeldingsfrist:
15. apr. 2020
Tid:
Fra: 11. mai 2020 10:00
Til: 12. mai 2020 16:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no