Seminar 3 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis. Det gis innføringer i grunnleggende forskningsetikk og kunstetikk, samt metoder for kartlegging av etisk dimensjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike etiske utfordringer og potensialer.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 2. semester.

Hvor og når?

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres seminaret digitalt. Del 1 fant sted i mai, del 2 arrangeres 7. september kl. 10:00-16:00. Det er ikke mulig å melde seg på del 2 av seminaret dersom du ikke har deltatt på del 1.

Informasjon om program, arbeidskrav etc finnes her.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
1. mai 2020
Tid:
Fra: 7. sep. 2020 10:00
Til: 7. sep. 2020 16:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no