Seminar 3 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Digitalt seminar som omhandler etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis. Det gis innføringer i grunnleggende forskningsetikk og kunstetikk, samt metoder for kartlegging av etisk dimensjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike etiske utfordringer og potensialer.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 2. semester.

Læringsutbytte

  • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan diskutere etiske prinsipper og forhold i kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan identifisere etiske problemstillinger og utøve kunstnerisk utviklingsarbeid med integritet

Arbeids- og undervisningsform

Digitalt seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid tilbyr gjennom seminarer, samlinger og konferanser fellesfaglig opplæring for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid. Les mer om forskerskolen her.

Informasjon om program, litteraturliste, forberedelser etc. finner du her

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
18. apr. 2021
Tid:
Fra: 5. mai 2021 09:00
Til: 7. mai 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no