Seminar 3 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis. Det gis innføringer i grunnleggende forskningsetikk og kunstetikk, samt metoder for kartlegging av etisk dimensjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike etiske utfordringer og potensialer.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 2. semester.

Læringsutbytte

  • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan diskutere etiske prinsipper og forhold i kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan identifisere etiske problemstillinger og utøve kunstnerisk utviklingsarbeid med integritet

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum.

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 5. mai 2021 09:00
Til: 7. mai 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no