Seminar 4 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler relasjoner i kunstnerisk utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter arbeides det med kartlegging av relasjoner og hvordan disse påvirkes av og påvirker kunstneriske prosesser og resultater i prosjektenes ulike faser. Det utveksles erfaringer med å lede og gjennomføre komplekse kunstneriske prosjekter.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 3. semester. Seminar 1-3 må være gjennomført for å delta på seminar 4. 

Læringsutbytte

  • kan formulere problemstillinger og planlegge gjennomføring av kunstnerisk utviklingsarbeid, med fokus på kunstneriske prosesser og resultater
  • kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på fagområdet

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Sesjoner med gruppearbeid ledet av stipendiatene selv.

Grunnet koronasituasjonen vil seminaret bli gjennomført med digital deltakelse. Alle påmeldte deltakere vil få tilgang til seminareksposisjon i Research Catalogue hvor informasjon om seminaret blir delt. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en gruppeworkshop i relevant format. Under seminaret må stipendiaten være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiaters prosjekter.

Alle stipendiater må levere  kort tekst (opp til 250 ord) som kort beskriver prosjektet og hvilke aspekt som ønskes diskutert i gruppeworkshopen. Teksten sendes til pku@diku.no innen 26. oktober.

Mer informasjon om pensumlitteratur, forberedelser etc her

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
25. okt. 2020
Tid:
Fra: 4. nov. 2020 10:00
Til: 5. nov. 2020 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no