Seminar 5 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler sluttfasen av det kunstneriske utviklingsarbeidet, og identifisering og deling av faglige bidrag. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike former for bidrag, samt ulike formater for sluttpresentasjon, dokumentasjon og arkivering av kunstneriske resultater og refleksjon.

Last ned programmet her

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 4. semester. Tre av seminarene 1-4 må være gjennomført for å delta på seminar 5. 

Læringsutbytte

  • kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på fagområdet
  • kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Sesjoner med gruppearbeid ledet av stipendiatene selv. 

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiatersprosjekter.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 8. jan. 2020 11:00
Til: 10. jan. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no