Seminar 5 - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Seminaret omhandler sluttfasen av det kunstneriske utviklingsarbeidet, og identifisering og deling av faglige bidrag. Med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter drøftes ulike former for bidrag, samt ulike formater for sluttpresentasjon, dokumentasjon og arkivering av kunstneriske resultater og refleksjon.

Hvem kan delta?

Seminaret er for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Anbefalt tidspunkt er 4. semester. Seminar 1-3 må være gjennomført for å delta på seminar 5. 

Læringsutbytte

  • kan bidra til diskursen om kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan arbeide med komplekse faglige spørsmål, og utfordre etablerte diskurser og praksiser på fagområdet
  • kan dele kunstnerisk utviklingsarbeid i relevante nasjonale og internasjonale sammenhenger

Arbeids- og undervisningsform

Seminar med forberedende oppgaver, forelesninger, presentasjoner i varierte formater og diskusjoner i grupper og plenum. Sesjoner med gruppearbeid ledet av stipendiatene selv.

Seminaret vil bli gjennomført digitalt.

Arbeidskrav

Stipendiaten må ha satt seg inn i obligatorisk pensumlitteratur, og forberedt en tekst og en presentasjon i relevant format. Under seminaret må stipendiaten delta med presentasjon og være en aktiv bidragsyter i diskusjonen relatert til andre stipendiatersprosjekter.

Det forventes at seminardeltakerne er pålogget under hele seminaret. Dersom du ikke har anledning til å delta på deler av programmet må dette avklares i forkant (send e-post til pku@diku.no). Fravær som ikke er avklart på forhånd kan medføre at seminardeltakelsen ikke blir godkjent. 

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Les mer om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid her.

Bidragsytere

  • Ivar Grydeland (seminarleder)
  • Jostein Gundersen
  • Yuka Oyama
  • Michael Schwab
  • Snelle Hall
  • Linda Lien

Mer informasjon om program, forberedelser etc her.

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
1. jun. 2021
Tid:
Fra: 14. jun. 2021 10:00
Til: 16. jun. 2021 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no