Seminar om Erasmus+ i grunnopplæringen 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har gleden av å invitere alle nye og pågående Erasmus+-prosjekter til erfaringsseminar i Bergen 26.-27. september. Seminaret omhandler prioriteringene i Erasmus+, særlig rettet mot inkludering og bærekraft. 

Årets erfaringsseminar (tidligere oppstarts- og erfaringsseminar) avholdes fysisk, og går over to dager: 26. - 27. September.  

Erfaringsseminaret vil være et tematisk seminar som i hovedsak omhandler prioriteringene i Erasmus+, særlig rettet mot inkludering og bærekraft. I løpet av disse to dagene vil det også legges til rette for erfaringsutvekslinger mellom prosjektene.  

Praktisk informasjon knyttet til prosjektstyring, kontrakter og økonomi vil gjennomgås i egne webinarer eller videoer i forkant av erfaringsseminaret. Dette vil tilgjengeliggjøres for alle, uavhengig av deltakelse på årets fysiske erfaringsseminar. Separat informasjon om dette kommer. 

Deltakelse på seminaret er frivillig, HK-dir dekker deltakelse og overnatting.  Maksimalt 2 personer per organisasjon. Reisekostnadene må deltakere dekke selv.  

Seminaret er relevant for både mobilitets- og partnerskapsprosjekter (KA1 og KA2) rettet mot barnehage, skole, fag- og yrkesopplæringen samt voksnes læring. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Påmeldingslink kommer etter sommeren
Tid:
Fra: 26. sep. 2022 11:00
Til: 27. sep. 2022 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Ønsker du å delta på seminaret, så sett av tiden i kalenderen (vi begynner 11:00 og avslutter 14:00 dagen etter). Mer informasjon om påmelding og program vil publiseres på denne siden over sommeren, i tillegg til at vi sender ut informasjon til alle pågående KA1 og KA2-prosjekt.