Seminar om etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til seminar om etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Bakgrunn

Våren 2021 oppnevnte UHR-Kunst, design og arkitektur (UHR-KDA) en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til veiledende etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid, med utgangspunkt i forskningsetikkloven og i de
generelle nasjonale forskningsetiske retningslinjene. Formålet var å utvikle felles veiledende retningslinjer for alle som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge, og å bidra til at aktører i feltet får økt kunnskap om etiske normer og utvikler god etisk dømmekraft. Retningslinjene skal være til hjelp i planlegging og gjennomføring av prosjekter, i vurdering av etiske problemstillinger i enkeltsaker og ved formidling og rapportering av resultater.

Arbeidsgruppen har vært ledet av professor Anne-Helen Mydland, UiB.

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, men påmelding er påkrevd.

Språk: norsk

Strømming

Seminaret vil bli strømmet. Lenke til strømming blir lagt ut på denne siden. Det er ikke nødvendig å melde seg dersom du ønsker å følge strømmingen. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. mar. 2023 17:00
Til: 14. mar. 2023 19:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no