Søkerseminar – “Accreditation in Erasmus+”

I Erasmus+ 2020-2027 er det mulig å bli en akkreditert institusjon. Er du akkreditert vil du få en finansiering for mobilitene dine hver gang du sender en søknad. Ved å levere en strategisk søknad sparer du mye tid når du skal søke om midler.

I september 2021 kan du delta på et internasjonalt søkerseminar som vil hjelpe deg videre når du skal søke om akkreditering for din institusjon ved neste søknadsfrist (medio oktober 2021). Sammen med deltakere fra hele Europa vil du etter endt seminar sitte igjen med en påbegynt søknad. Seminaret har særlig fokus på den delen av søknaden som heter "Objectives", som ved siste søknadsfrist viste seg å være utfordrende for mange søkere. Det vil også legges til rette for at deltakere kan starte Erasmus+-samarbeid.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er medarrangør og vi ønsker gjerne at du skal være med.

Deltakeren som skal være med er den som skal koordinere søknaden/prosjektet på sikt. Målgruppen er barnehager, skoler, vgs, skoleeiere, voksenopplærings institusjoner som ønsker å satse langsiktig på mobilitet i Eramsus+. Søkerseminaret er også for dem som ikke fikk godkjent sin søknad ved forrige søknadsfrist.

Søkerseminaret er på engelsk, men du kan skrive din akkrediteringssøknad på norsk.

Deltakere som blir valgt ut forplikter seg til å delta på hele arrangement. Merk at det er to dager den ene uken og en halv dag uken etter (6. september kl. 9:00 til 7. september kl. 15:30 + 13. september kl. 09:00 - kl. 13:00). Det er meningen at du skal gjøre hjemmelekser i egen institusjon mellom de to samlingene.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse innen 1. august 2021 kl. 12. Det er førstemann til mølla-prinsippet så lenge du er i målgruppen. Grunnet korona er arrangementet digitalt.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. sep. 2021
Til: 13. sep. 2021
Spørsmål?
Send en e-post til
gaelle.bozec@diku.no