Søkerseminar - akkreditering i Erasmus+

Velkommen til søkerseminar for akkreditering i Erasmus+.  

I Erasmus+ 2021-2027 er det mulig å bli en akkreditert institusjon. En akkreditert institusjon vil kunne delta i Erasmus+ og gjennomføre mobilitetsaktiviteter gjennom hele programperioden uten å sende inn en ny søknad. 

Søkerseminaret vil hjelpe deg videre når du skal søke om akkreditering for din institusjon ved neste søknadsfrist som er 19. oktober 2021.

I seminaret vil vi blant annet gå gjennom søknadsskjemaet og kriteriene som søknaden skal vurderes ut fra. Seminaret vil være todelt, en felles del der alle sektorene er samlet og en sektorspesifikk del der du vil få mulighet til å stille spørsmål og få svar.

Målgruppe

Målgruppen for søkerseminaret er barnehager, skoler, videregående skoler, skoleeiere og voksenopplærings-institusjoner som ønsker å satse langsiktig på mobilitet i Erasmus+. Søkerseminaret er også for dem som ikke fikk godkjent sin søknad ved forrige søknadsfrist.

Informasjonsvideoer

Du kan lære mer om akkrediteringsmodellen ved å se på informasjonsvideoene som er laget til hver sektor: 

Barnehage og skole:

Fag- og yrkesopplæring:

Voksnes læring:

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 21. sep. 2021 14:00
Til: 21. sep. 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Søkerseminaret vil foregå digitalt via Zoom.