Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap 2020

06. februar 2020 arrangerer Diku søkerseminar for alle som forbereder en søknad innen Erasmus+ KA2 strategiske partnerskap.  

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre strategiske partnerskap med partnere fra andre europeiske land.

Seminaret finner sted i Nationaltheatret Konferansesenter (KS Agenda) i Oslo.

På seminaret vil vi gi en grundig gjennomgang av hva som kjennetegner en god søknad, hvordan søknadsskjemaene fungerer samt begrepsavklaringer. Vi vil også kunne bistå med veiledning.

Seminaret vil ta for seg partnerskapssøknader som omfatter:

Målgrupper

Alle som jobber med utdanning og som er interessert i internasjonalt samarbeid kan delta. Du kan også jobbe med utdanning i den uformelle sektoren.

Dere bør være godt i gang med å etablere et internasjonalt samarbeid. Det er en forutsetning at dere har en konkret prosjektidé - helst en prosjektskisse.

Ta gjerne med egen PC!

Søkerseminarene er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter. Du vil få servert påsmurt lunsj i loungeområdet.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. feb. 2020 09:30
Til: 6. feb. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no