Søkerveiledning for Program for studentaktiv læring

Direktoratet har lyst ut midler til Program for studentaktiv læring. Søknadsfrist er 24. september 2021.

Planlagt søkerwebinar erstattes med søkerveiledning i korte, tematiske videoer som blir tilgjengelig på utlysningssiden seinest 8. juni 2021.

Her presenteres utlysningen, og tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Spørsmål om utlysningen kan sendes til aktiv@hkdir.no. Spørsmål som er relevant for flere anonymiseres og publiseres med svar på utlysningssiden.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 8. jun. 2021
Til: 24. sep. 2021
Spørsmål?
Send en e-post til
aktiv@hkdir.no