Søkerwebinar: Erasmus+ idrett

Velkommen til søkerwebinar for deg som skal søke om småskalapartnerskap eller samarbeidspartnerskap innen Erasmus+ idrett. 

På søkerwebinaret går vi gjennom søknadsskjemaet for småskalapartnerskap og samarbeidspartnerskap, og gir en innføring i hva en god søknad bør inneholde. 

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.  

Dette er aktuelt for alle offentlige, frivillige og private organisasjoner som jobber med idrett.   

Erasmus+ idrett gir støtte til internasjonale idrettsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene kan blant annet bidra til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling, dobbeltkarrierer (idrett og utdanning) og motvirke vold og diskriminering. 

Les mer om småskalapartnerskap og samarbeidspartnerskap innen idrett. 

Hvis du derimot skal søke på Erasmus+ mobilitet for ansatte og frivillige i idrettssektoren kan du delta på dette søkerwebinaret .

 

Webinaret blir tatt opp 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at HK-dir skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.   

Dette er valgene du har som deltaker:  

  • Du kan skru av lyd og video  
  • Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym  
  • Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post   
  • Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger  

Hva skjer med opptaket?  

  • Video og lyd blir en del av opptaket  
  • Chat blir ikke en del av opptaket  
  • Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret  
  • Opptaket blir lagret og delt via www.hkdir.no og slettes etter 12 måneder  
  • HK-dir sin kommunikasjonsansvarlige har tilgang til opptaket 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. feb. 2023 14:00
Til: 16. feb. 2023 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
nadia.brahimi@hkdir.no