Søkerwebinar for Erasmus+ Samarbeidspartnerskap og Småskalapartnerskap (KA2) 2021

Diku inviterer til digitalt søkerseminar for tiltakene Småskalapartnerskap og Samarbeidspartnerskap (tidligere Strategiske partnerskap). 

På søkerwebinaret går vi gjennom søknadsskjemaet for Småskalapartnerskap og Samarbeidspartnerskap, samt gir en innføring i hva en god søknad bør inneholde.  

Vi anbefaler at alle som planlegger å delta på søkerwebinaret, også deltar på Informasjonswebinar om Samarbeidspartnerskap og Småskalapartnerskap 14. april 2021. Mer informasjon om informasjonswebinaret finner du her.

Webinaret inneholder:

  • Hva inneholder en god søknad? 
  • Diku går gjennom søknadsskjema for Samarbeidspartnerskap og Småskalapartnerskap 
  • Det blir mulighet for å stille spørsmål til søknadsskjema i parallelsesjonene

Detaljert program:

14:00-14:05  

Velkommen og introduksjon 

14:05-14:30  

Hva inneholder en god søknad og hvorfor er søknaden viktig? 

14:30-15:30   

Parallelsesjoner: Gjennomgang av søknadsskjema 

  • Parallelsesjon 1 – Samarbeidspartnerskap 
  • Parallelsesjon 2 - Småskalapartnerskap 

 

Hvem kan delta?

Arrangementet er åpent for alle, både erfarne og uerfarne i alle sektorer, som er interessert i å søke midler til partnerskap med europeiske utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og virksomheter knyttet til utdanningsformål – enten som koordinator for prosjektet eller som partner. 

Webinaret blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.  

Dette er valgene du har som deltaker: 
- Du kan skru av lyd og video 
- Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym 
- Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post  
- Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger 

Hva skjer med opptaket? 
- Video og lyd blir en del av opptaket 
- Chat blir ikke en del av opptaket 
- Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret 
- Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no og slettes etter 12 måneder 
- Dikus kommunikajsonsansvarlig har tilgang til opptaket 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 21. apr. 2021 14:00
Til: 21. apr. 2021 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no
Praktisk informasjon:

Webinaret tas opp.

Gjør deg klar 

Webinaret gjennomføres i Zoom. Last gjerne ned Zoom-klienten på forhånd

Du kan også delta via nettleser. I så fall anbefaler vi Chrome. 

Slik kobler du til 

Når du trykker på tilkoblingslenken vil du få spørsmål om å åpne Zoom-programmet, hvis du har det installert.  

Hvis Zoom ikke er installert, kan du trykke på knappen "Having issues with your Zoom Client? Join from Your Browser". Da kan du delta gjennom nettleseren din.