Søkerwebinar for fleksible utdanningstilbud

Tirsdag 11. februar kl. 1300-1345 arrangerer Diku et webinar for søkere til Program for fleksible utdanningstilbud. Søknadsfristen for programet er 2. mars 2020. Webinaret foregår på norsk.

Se opptak fra søkerwebinar

Last ned presentasjon

Diku har lyst ut midler til utvikling og drift av fleksible utdanningstilbud.

I webinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen. Webinaret vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig på programmenes nettsider i etterkant.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 11. feb. 2020 13:00
Til: 11. feb. 2020 13:45
Spørsmål?
Send en e-post til
jorund.jorgensen@diku.no
Praktisk informasjon:

Ved spørsmål, kontakt Jørund Jørgensen eller Hilde Gaard