Søkerwebinar for INTPART 2020

Bli med på søkerwebinar  for INTPART-programmet. Programmet er for etablering av internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon og er samadministrert av Forskningsrådet og Diku.

Se opptak av webinaret

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid. Videre skal INTPART-programmet føre til måloppnåelse på følgende delmål:

  • Varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge
  • Gode koplinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammen av partnerskapene
  • Samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammen av partnerskapene, der det er relevant

Norske universitet, høgskoler eller annen norsk forskningsorganisasjon kan søke om INTPART-midler for samarbeid med partnere i Brasil, Canada, Frankrike, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland og USA*.

Du vil få veiledning, gode tips og råd til søknadsskriving.

Les mer om INTPART-programmet her. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 21. okt. 2020 13:00
Til: 21. okt. 2020 14:30
Spørsmål?
Send en e-post til
intpart@diku.no