Søkerwebinar for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut midler til kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid med søknadsfrist 22. november 2022.

Utlysning

Utlysningen som er publisert her har søknadsfrist 22. november 2022. Alle akkrediterte norske universiteter og høgskoler kan søke om midler. Tildelingen vil bli offentliggjort innen utgangen av mars 2023.

Målgruppe

Alle som vurderer å søke midler til kunstneriske forskningsprosjekter eller stipendiatstillinger fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid kan delta på søkerveiledningen: potensielle prosjektledere, prosjekteiere, faglig og administrativt ansatte ved universiteter og høgskoler som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid.

Innhold

Utlysningen blir presentert i korte, tematiske videoer som vil være tilgjengelig på denne siden fra 22. august. Vi anbefaler å se disse videoene i forkant av søkerwebinaret.

På søkerwebinaret vil Merete Røstad, prosjektleder for MEMORYWORK ved Kunsthøgskolen i Oslo, dele erfaringer fra  et søkerperspektiv. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål både til henne og HK-dir.

Praktisk informasjon

Søkerwebinaret er på norsk. Det blir ikke gjort opptak.

Det er ikke nødvendig å melde seg på, lenke til møtet blir lagt ut på denne siden.

Spørsmål som kan være relevant for flere blir anonymisert og publisert her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til pku@hkdir.no.

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 5. sep. 2022 10:00
Til: 5. sep. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no