Søkerwebinar for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Diku arrangerer søkerwebinar 9. juni for alle som er interessert i å søke midler til prosjekter eller stipendiatstillinger gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

I webinaret vil utlysningen bli presentert, og det gis tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det blir også anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen.

Utlysning

Utlysningen blir publisert innen 1. juni, søknadsfrist vil være 24. september. Alle norske universiteter og høgskoler kan søke om midler. Tildelingen blir offentliggjort i mars 2022.

Målgruppe

Alle som er interessert i å søke midler til prosjekter eller stipendiatstillinger fra Program for kunsnterisk utviklingsarbeid.

Potensielle prosjektledere, prosjekteiere, faglig og administrativt ansatte ved universiteter og høgskoler som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid.

Praktisk informasjon

Webinaret holdes på norsk. Møtelenke vil bli delt med alle påmeldte deltakere.

Det blir gjort opptak av webinaret. Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.   

Du som deltaker har følgende muligheter:
- Du kan skru av lyd og video
- Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et annet navn for å være anonym
- Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post 
- Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger

Hva skjer med opptaket?
- Video og lyd blir en del av opptaket - ikke chat
- Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret
- Opptaket blir lagret, delt på diku.no og slettet etter 12 måneder

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. jun. 2021 15:00
Til: 9. jun. 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no