Søkerwebinar for programmer rettet mot helse- og sosialfag

Tirsdag 18. februar kl. 11.00 arrangerer Diku et webinar for søkere til programmene Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene og Digital sikkerhet i helse- og sosialfag. Programmene har søknadsfrist 1. april 2020.

Diku har lyst ut midler til kvalitetsutvikling i helse- og sosialfagsutdanningene gjennom programmene Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene og Digital sikkerhet i helse- og sosialfag.  

I webinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen. Webinaret vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig på programmenes nettsider i etterkant. 

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 18. feb. 2020 11:00
Til: 18. feb. 2020 11:45
Spørsmål?
Send en e-post til
linda.rutledal@diku.no
Praktisk informasjon:

Ved spørsmål, kontakt Bo Byrkjeland eller Linda Rutledal