Søkerwebinar for programmet "Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger"

Torsdag 13. februar kl 11.00 arrangerer Diku et webinar for søkere til programmet Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger. Programmet har søknadsfrist 1. april 2020. Webinaret foregår på norsk.

Diku har lyst ut midler som skal bidra til at studentene innen marine, maritime og petroleumsrelaterte fag får økt digital kompetanse som samsvarer med arbeidslivets fremtidige behov.  

I webinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen. Webinaret vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig på programmenes nettsider i etterkant.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 13. feb. 2020 11:00
Til: 13. feb. 2020 11:45
Spørsmål?
Send en e-post til
karin.brennholm@diku.no
Praktisk informasjon:

Ved spørsmål, kontakt Karin Brennholm eller Willy Gjerde