Søkerwebinar for tiltak for økt arbeidsrelevans

Tirsdag 9. juni kl. 10.00 arrangerer Diku et webinar for alle som er interesserte i å søke midler til prosjekter for Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. Søknadsfrist er 23. september 2020 klokken 12.00.

Diku har lyst ut midler til økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. I webinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen. Webinaret vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig på tiltakets nettside i etterkant.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. jun. 2020 10:00
Til: 9. jun. 2020 10:45
Spørsmål?
Send en e-post til
linda.rutledal@diku.no