Søkerwebinar for tiltak for økt arbeidsrelevans

Torsdag 03. juni kl. 13.00 til 14.00 arrangerer Diku et webinar for alle som er interesserte i å søke midler til prosjekter for Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. Søknadsfrist er 24. september 2021.

Diku har lyst ut midler til økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. I webinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen.

Webinaret blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.   

Dette er valgene du har som deltaker:
- Du kan skru av lyd og video
- Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym
- Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post 
- Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger

Hva skjer med opptaket?
- Video og lyd blir en del av opptaket
- Chat blir ikke en del av opptaket
- Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret
- Opptaket blir lagret, delt på tiltakets nettside og slettes etter 12 måneder
- Dikus kommunikasjonsansvarlige har tilgang til opptaket

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 3. jun. 2021 13:00
Til: 3. jun. 2021 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
linda.rutledal@diku.no
Praktisk informasjon:
Gjør deg klar

Webinaret gjennomføres i Zoom. Last gjerne ned Zoom-klienten på forhånd.

Du kan også delta via nettleser. I så fall anbefaler vi Chrome.

Slik kobler du til

Når du trykker på tilkoblingslenken vil du få spørsmål om å åpne Zoom-programmet, hvis du har det installert. 

Hvis Zoom ikke er installert, kan du trykke på knappen "Having issues with your Zoom Client? Join from Your Browser". Da kan du delta gjennom nettleseren din.