Søkerwebinar for UTFORSK 2020

Bli med på søkerwebinar for UTFORSK. Programmet er for etablering av samarbeidsrelasjoner mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnere i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. 

Se opptak fra søkerwebinaret

 

Det overordnede formålet med utlysningen er å styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid gjennom å  

  • Styrke internasjonale partnerskap innen områder av felles interesse mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene 
  • Øke kvalitet og relevans i studieprogrammene ved de deltakende institusjonene 

Norske universiteter og høgskoler kan søke om støtte gjennom UTFORSK for samarbeid med partnere i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. 

Dette webinaret gjennomføres på engelsk. Gå til engelsk informasjon om søkerwebinaret.

Du vil få veiledning, gode tips og råd til søknadsskriving.

Les mer om UTFORSK

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 19. nov. 2020 14:00
Til: 19. nov. 2020 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
utforsk@diku.no