Søkerwebinar: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Diku lyster ut om lag 20 millioner kroner i prosjektmidler til kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Bli med på søkerwebinar 22. juni!

Utlysningen publiseres innen 19. juni, og søknadsfristen er 29. oktober. Alle norske universiteter og høgskoler kan søke om midler. Tildelingen blir gjort av styret i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i mars 2021.

I søkerwebinaret vil Diku presentere utlysningen og gi tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Målgruppe

Potensielle prosjektledere, prosjekteiere, faglig og administrativt ansatte ved universiteter og høgskoler som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid.

Praktisk informasjon

Webinaret holdes på norsk. Møtelink vil bli delt med alle påmeldte deltakere.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 22. jun. 2020 10:00
Til: 22. jun. 2020 11:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no